top of page

Privacyverklaring

MaartjeStijl, gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.maartjestijl.nl
Paterswoldseweg 114 15
9727 BJ Groningen
+31 647854742
Maartje Vroom is de Functionaris Gegevensbescherming van MaartjeStijl. Zij is te bereiken via info@maartjestijl.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
MaartjeStijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Het gaat hierbij om:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Om een zo goed mogelijk advies te geven, kan ik ook vragen naar:

- leeftijd;

- beroep;

- of andere gegevens die nodig zijn om een goed en volledig beeld te krijgen.


En daarnaast voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Bewaartermijn

Maartje Stijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden
MaartjeStijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MaartjeStijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MaartjeStijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van je heeft. Maak hiervoor een afspraak als je deze wilt inzien. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren, meenemen of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Beveiliging persoonsgegevens
MaartjeStijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op. Natuurlijk help ik je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen? Of heb je suggesties, klachten, of vragen over het privacybeleid? Neem dan contact op via info@maartjestijl.nl

bottom of page